Niedostępność witryny i wpływ tego czynnika na pozycjonowanie


Witryna niedostępna przez pewien okres czasu może być negatywnie postrzegana przez wyszukiwarkę. Przede wszystkim chodzi tu o te strony, które są nieosiągalne podczas skanowania przez robota wyszukiwarki bez podania jednoznacznej informacji o braku zawartości pod wskazanym adresem. Istnieją zabiegi, które pomagają zapobiec negatywnym konsekwencjom czasowej niedostępności (brak indeksacji strony, spadek pozycji na wyrażenia kluczowe).

W pierwszej kolejności należy zmodyfikować wyświetlające się nagłówki HTTP 404 oraz HTTP 200. Pierwszy z nich informuje nas o nie znalezieniu strony pod podanym adresem, natomiast drugi zwraca status OK. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kodu zwracającego HTTP 503, informującego o czasowej niedostępności serwera. Dzięki temu roboty wyszukiwarki otrzymają informację o tymczasowym błędzie. Warto w kodzie HTTP 503 określić przewidywany czas awarii.

Należy pamiętać, że kod zwracający HTTP 503 powinien być tymczasowym, a nie stałym rozwiązaniem. Długotrwałe jego stosowanie może być zinterpretowane jako awaria serwera, co skutkuje usunięciem adresu url z indeksu wyszukiwarki.

Długość przerwy w działaniu serwisu można określić za pomocą opcjonalnego nagłówka Retry-After. Dla przykładu kod HTTP 503 mógłby wyglądać tak:

header(‚HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable’); -> informacja o tymczasowej niedostępności serwera
header(‚Retry-After: 3600’); -> określa długość przerwy w działaniu w sekundach

lub
header(‚HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable’);
header(‚Retry-After: Sat, 8 Oct 2011 18:27:00 GMT’); -> informuje o szacowanej dacie ponownego uruchomienia strony

1 Komentarz

Dodaj własny

+ Napisz komentarz