Zmiany w Polityce prywatności oraz Warunkach usług Google

Zmiany w Polityce prywatności oraz Warunkach usług Google


Google przymierza się do wprowadzenia zmian w zakresie ilości i treści Polityki prywatności. Obecnie Google posiada ponad 70 różnych polityk prywatności, dostosowanych do poszczególnych usług. Ich ilość ma być zredukowana do kilku. Zmiany mają objąć również warunki poszczególnych usług. Google deklaruje na swoim blogu, że integracja różnych produktów oferowanych przez firmę pozwoli na znaczne łatwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z nich.

Google wprowadzi od 01.02.2012 jedną zasadniczą Politykę prywatności, która będzie dotyczyła znacznej większości oferowanych usług. Ważna zmiana dotyczyć będzie Kont Google, w których informacje o danym użytkowniku będą łączone i skorelowane w zakresie poszczególnych usług po zalogowaniu.

Zmiany zostaną również wprowadzone w Warunkach usług, jakie oferuje Google. Na Warunki usług godzimy się automatycznie poprzez korzystanie z określonych produktów. Google chce zmodyfikować je w taki sposób, aby były bardziej przystępne. Również tutaj najważniejszą kwestią stała się standaryzacja i prostota. Tutaj także została zmniejszona ilość dokumentów.

Uproszczenie zasad Polityki prywatności i Warunków usług Google ma być krokiem do podniesienia jakości usług.

+ Nie ma komentarzy

Dodaj własny