SPAM Update już działa

SPAM Update już działa


Za pomocą swojego konta w serwisie Twitter Google poinformowało o uruchomieniu kolejnej głównej aktualizacji algorytmu, związanej z usuwaniem SPAMu z wyników wyszukiwania.

Link Spam Update działa już w niektórych krajach i dla kilku języków, począwszy od zapytań anglojęzycznych. Z czasem będzie on rozpropagowany na terytoria innych państw i kolejne języki. Algorytm został oficjalnie uruchomiony 26 lipca, a jego pełne wdrożenii przeskanowanie wszystkich uwzględnionych zapytań potrwa minimum dwa tygodnie. Po tym czasie może nastąpić kolejna runda algorytmu ze zmienionymi parametrami albo wprowadzone przez te poprawki zmiany zostaną wycofane – wszystko zależy od tego, jaki współczynnik jakości będzie osiągnięty po pierwszej rundzie algorytmu.

Google nie poinformowało, jaki procent fraz zostanie objęty działaniem poprawki, nie wiemy też które kraje i języki pójdą na pierwszy ogień, a które zostaną potraktowane przez nowy algorytm na końcu. Wiemy natomiast, że taka poprawka wiąże się ze zmianami w pozycjach dla szeregu fraz kluczowych. Część stron spadnie w rankingu, a ich miejsce zajmą inne strony.

Aktualizacja dotyczy spamowych linków prowadzących do strony. Google poinformowało, że nie będzie ich uwzględniać w rankingu. Nie ma mowy o karaniu stron, ale o tym, że spamowe linki nie będą liczone. Inżynierowie Google, za pomocą sztucznej inteligencji oraz z pomocą raterów i użytkowników, wytypowali grupę odnośników, których kryteria jakościowe są niskie. Takie linki będą „zerowane”. Zmniejszy się więc ogólna liczba linków, które biorą udział w ustalaniu rankingu, a to spowoduje przetasowania wyników wyszukiwania Google.

Zanotowanie spadku (dość dużego, gwałtownego) w ciągu najbliższych dwóch tygodni może świadczyć o tym, że na daną stronę zadziałał ten algorytm. Zapobiec temu możemy pozyskując dobrej jakości odnośniki kierujące do strony, wykonując jej optymalizację czy dbając o treści w witrynie.

+ Nie ma komentarzy

Dodaj własny