Rośnie liczba stron AMP w sieci

Rośnie liczba stron AMP w sieci


Google swoimi działaniami podwoiło liczbę stron AMP uruchomionych w Internecie. Obecnie można zauważyć znaczny trend wzrostowy dla stron tworzonych w tej technologii.

Dzięki promocji stron AMP podwoiła się ich liczba. Obecnie dane mówią o ponad 2 miliardach stron AMP umieszczonych na 900 000 domenach. Coraz więcej webmasterów tworzy swoją stronę z zachowaniem zasad AMP.

Accelerated mobile pages (przyspieszone strony mobilne) to zbiór zaleceń dotyczących budowy i optymalizacji kodu HTML, JS oraz CDN, by otrzymane strony były szybkie i lekkie. Jest to projekt open source, mający na celu polepszenie wrażeń z korzystania z Internetu dla użytkowników mobilnych.

Jak dotychczas AMP jest źródłem sukcesów dla wielu wydawców, którzy dzięki zastosowaniu tej technologii podnoszą swoje zyski z konwersji i zwiększają liczbę odwiedzin strony.

Implementacja AMP wiąże się z działaniami opartymi na trzech gałęziach tworzenia szybkich statycznych treści: CDN, JS oraz HTML.

Kategoria

1 Komentarz

Dodaj własny

+ Napisz komentarz