Google wyjaśnia, jak używać canonicali na stronach generowanych przez JS

Google wyjaśnia, jak używać canonicali na stronach generowanych przez JS


Google przedstawiło swoje stanowisko w sprawie używania znaczników kanonicznych na stronach, które są generowane za pomocą JavaScript. Zaktualizowane wytyczne to zmiana o 180 stopni względem poprzedniej polityki dotyczącej adresacji kanonicznej.

W zaktualizowanych wytycznych Google dla stron generowanych za pomocą JavaScript znalazła się nowa sekcja, która określa, w jaki sposób można „wstrzyknąć” do strony adresację kanoniczną.

Poprzednio Google stało na stanowisku, że nie ma takiej możliwości, obecnie wytyczne stanowią, że jest to możliwe.

Google podkreśla, by upewnić się, że wstrzyknięty adres kanoniczny jest jedynym dostępnym adresem kanonicznym na stronie. Nie można więc wcześniej deklarować adresacji kanonicznej, a następnie dodawać jej z poziomu JS. Nie jest też możliwe zmienianie istniejącego fragmentu kodu.

Zmiana ta z pewnością pomoże w implementacji lepszych rozwiązań, gdyż adresacja kanoniczna uniemożliwi powstawanie powieleń wewnętrznych w serwisach generowanych przez JS.

W wytycznych znalazł się też przykładowy kod, który umożliwia dodanie adresacji kanonicznej z poziomu aplikacji napisanej w JS:

fetch(‚iapi/catar + id)
.then(function (response) ( return response.json(); ))
.then(function (cat) (
// creates a canonical link tag and dynamically builds the URL
// e.g. https://example.com/catsisimba
coust linkTag = document.createElement(‚link.);
linkTag.setAttribute(‚rel., ‚canonical’);
linkTag.href = ‚https://example.com/cats/. + cat.urlFriendlyName; document.head.appendChild(linkTeg);
));

+ Nie ma komentarzy

Dodaj własny